App LemonHR Ra Mắt Phiên Web – App Mobile

App LemonHR Ra Mắt Phiên Web – App Mobile

Vừa qua, phần mềm Quản trị Nguồn Nhân lực LemonHR đã cho ra mắt phiên bản Web - App mobile.  LemonHR sẽ tăng cường sự hiện diện cùng khả năng hỗ trợ cho mọi hoạt động trong nội bộ doanh nghiệp.
1/ Xu hướng sử dụng Web - App mobile trong quản lý nhân sự
Công nghệ di động đang thay đổi cách mọi ngườ