3 sai lầm phổ biến trong lựa chọn phần mềm nhân sự

3 sai lầm phổ biến trong lựa chọn phần mềm nhân sự

Thị trường phần mềm hệ thống quản lý nhân sự tại Việt Nam hiện nay vô cùng lớn. Rất nhiều công ty công nghệ đang cung cấp dịch vụ phần mềm trong lĩnh vực này, từ những gã khổng lồ trong ngành đến các công ty mới khởi nghiệp, từ phần mềm đóng gói đến hệ thống phần mềm tích hợp. Khách hàng đang có nhi