Thế Nào Là Một Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp?

Thế Nào Là Một Phần Mềm Quản Lý Nhân Sự Chuyên Nghiệp?

Phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp không những giải quyết được các hoạt động hành chính trong công ty mà còn xử lý các vấn đề khác trong quản lý nhân sự, từ đó, đóng góp vai trò vào việc hoạch định chiến lược. Để thực hiện được nhiệm vụ này, phần mềm quản lý nhân sự là tổng hợp của nhiều phần mềm khác, tiêu biểu như quản lý công – phép – lương, đào tạo, quản lý suất ăn nhân viên, tuyển dụng,…

 # Phần mềm quản lý phép

Chức năng chính của phần mềm quản lý phép là hỗ trợ bộ phận nhân sự thực hiện việc quản lý, thống kê phép của từng nhân viên công ty với độ chính xác cao và linh hoạt đầy đủ hơn. Trong phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp, việc quản lý phép thường được thực hiện trên cổng thông tin nội bộ của doanh nghiệp.

Thế nào là một phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp?
Phần mềm quản lý phép nhân viên. ( Ảnh minh họa Internet )

Nhân viên có thể đăng ký nghỉ và duyệt phép trực tuyến, giúp giảm những quy trình giấy tờ phức tạp. Bộ phận nhân sự có thể quản lý số phép của nhân viên bằng chính sách phép thay đổi linh hoạt theo từng nhóm đối tượng riêng tùy thuộc vào quy định của từng công ty.

# Phần mềm đào tạo

Với phần mềm đào tạo, nhà quản lý doanh nghiệp sẽ có cái nhìn cả về tổng quan lẫn chi tiết tất cả các khóa đào tạo nội bộ. Phần mềm còn thống kê được chi phí của từng đợt, đánh giá kết quả đầu ra từ đó phân tích được hiệu quả của việc đào tạo.

Thế nào là một phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp?
Phần mềm đào tạo cho nhân viên.( Ảnh minh họa Internet )

Bộ phận có thể lên kế hoạch đào tạo cho một nhân viên theo chức dang/công việc dựa theo năng lực được ghi nhận của nhân viên đó, hoặc nhân viên cũng có thể tự đề xuất chương trình đào tạo. Thực hiện toàn bộ quy trình trực tuyến từ đăng ký nội dung – kiểm soát học viên – đánh giá hiệu quả sau đào tạo. Đảm bảo chất lượng về thời gian làm việc, chi phí đào tạo dựa vào các điều kiện ràng buộc với Cam kết đào tạo được thiết lập linh hoạt từ đầu.

# Phần mềm quản lý suất ăn nhân viên

Với các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phần ăn của người lao động cũng là một điều cần quan tâm với bộ phận nhân sự.

Phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp
Quản lý suất ăn cho nhân viên.( Ảnh minh họa Internet )

Quản lý suất ăn sẽ thiết lập một quy trình quản lý trực tuyến từ cho phép người lao động đăng ký đến cấp phát và thống kê, báo cáo định kì. Ngoài ra trong các phần mềm quản lý suất ăn nhân viên còn kèm theo quy trình kiểm soát và cân đối nguyên vật liệu dựa trên suất ăn phân phối cho nhân viên.

# Phần mềm tuyển dụng

Phần mềm tuyển dụng cung cấp nhiều hình thức để quản lý hồ sơ của ứng viên như cho phép ứng viên tự nhập hồ sơ trên website của doanh nghiệp hoặc liên kết trực tuyến với các cổng công việc hay các headhunt,…Bên cạnh đó phần mềm còn thiết lập một quy trình trực tuyến cho hoạt động tuyển dụng: đăng ký CV – phê duyệt CV – lên lịch hẹn phỏng vấn.

Với phần mềm tuyển dụng, doanh nghiệp còn đo lường và đánh giá được kết quả tuyển dụng, lưu trữ được hồ sơ năng lực ứng viên từ đó cung cấp đầu vào cho hoạt động đánh giá KPI.

>> Bài viết liên quan: Những tiện ích bất ngờ với hệ thống quản trị nguồn nhân lực

- Ngày đăng: 24/12/2018
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).