SX – Phương án đề xuất

SX – Phương án đề xuất

1.1 Tạo cơ chế duyệt dữ liệu nhiều cấp bằng cách cho nhân viên tự đăng ký hoặc Trưởng bộ phận đăng ký hộ

1.2 Tạo các Rule theo từng đối tượng và xử lý tự động.

1.3 Hỗ trợ người dùng truy vấn nhanh các trường hợp bất thường của dữ liệu công

2.1 Người dùng có thể thiết lập và linh hoạt thay đổi chính sách của doanh nghiệp cho từng đối tượng, vị trí công việc

3.1 Người dùng ánh xạ 1 cơ sở dữ liệu dùng cho việc Audit công – phép áp theo luật lao động hoặc các cơ chế đặc thù của doanh nghiệp

4.1 Thu thập dữ liệu nguồn của công nhân viên hàng tháng. Từ đó số liệu được tập hợp để khai thuế và quyết toán thuế TNCN trở nên dễ dàng

- Ngày đăng: 15/10/2018
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).