SX – Phương án đề xuất

SX – Phương án đề xuất

1.1 Tạo cơ chế duyệt dữ liệu nhiều cấp bằng cách cho nhân viên tự đăng ký hoặc Trưởng bộ phận đăng ký hộ

1.2 Tạo các Rule theo từng đối tượng và xử lý tự động.

1.3 Hỗ trợ người dùng truy vấn nhanh các trường hợp bất thường của dữ liệu công

2.1 Người dùng có thể thiết lập và linh hoạt thay đổi chính sách của doanh nghiệp cho từng đối tượng, vị trí công việc

3.1 Người dùng ánh xạ 1 cơ sở dữ liệu dùng cho việc Audit công – phép áp theo luật lao động hoặc các cơ chế đặc thù của doanh nghiệp

4.1 Thu thập dữ liệu nguồn của công nhân viên hàng tháng. Từ đó số liệu được tập hợp để khai thuế và quyết toán thuế TNCN trở nên dễ dàng

- Ngày đăng: 15/10/2018
Chia Sẻ