Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?

Quản trị nhân lực trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?

Quản trị nhân lực là trọng tâm hoạt động hàng đầu của các nhà quản lý bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến con đường phát triển của doanh nghiệp. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực rất đa dạng và có ảnh hưởng tác động qua lại lẫn nhau. Doanh nghiệp cần phải hiểu rõ về những yếu tố này để có thể đưa ra được cách sử dụng nhân lực phù hợp.

Xem thêm: Vì sao nên dùng phần mềm quản lý nhân sự văn phòng luật

 Yếu tố bên ngoài

  • Tình hình kinh tế: Khi nền kinh tế có sự thay đổi, biến động, doanh nghiệp cũng phải thay đổi theo để thích ứng với thị trường bằng cách điều chỉnh các chính sách nhân sự của mình.
  • Dân số: Nếu dân số ngày càng trẻ hóa, nhu cầu việc làm sẽ tăng lên và doanh nghiệp sẽ có nguồn nhân công dồi dào hơn. Ngược lại, đội ngũ lao động sẽ bị lão hóa và doanh nghiệp gặp phải tình trạng khan hiếm nhân lực.
  • Luật lao động: Doanh nghiệp phải thay đổi chính sách nhân sự của mình nếu có những điều chỉnh bổ sung trong luật lao động,…
  • Khoa học kỹ thuật: Đây là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực quan trọng nhất, bởi sự thay đổi nhanh chóng mặt của công nghệ buộc doanh nghiệp tập trung đào tạo cho nhân sự cũ và có chính sách tuyển dụng thu hút người tài mới.
  • Khách hàng: Nhân sự của công ty phải tạo ra lợi ích cho khách hàng, phân bổ nhân sự phù hợp để phục vụ khách hàng,…là những công việc quan trọng của người quản lý nhân sự.
Quan tri nhan luc trong doanh nghiep bi anh huong boi cac yeu to nao 1
Những yếu bên ngoài tố ảnh hướng quản trị nguồn nhân lực.

Yếu tố bên trong

  • Chiến lược kinh doanh: Để phục vụ cho chiến lược phát triển, doanh nghiệp cần có 1 đội ngũ nhân viên thích hợp. Mục tiêu của doanh nghiệp sẽ là kim chỉ nam của toàn bộ các phòng ban trong đơn vị kể cả bộ phận nhân sự.
  • Văn hóa doanh nghiệp: Một trong các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực là văn hóa doanh nghiệp. Bởi đây là điều giúp tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho nhân viên, khuyến khích sự sáng tạo và động lực làm việc của họ.
  • Nhân viên doanh nghiệp: Sự thay đổi của nhân viên tác động rất lớn đến các chính sách nhân sự của công ty. Người quản lý cần có phương pháp quản lý, đề bạt, đào tạo hợp lý để tạo nguồn lực chuyên nghiệp, phù hợp mục tiêu phát triển chung.
  • Nhà quản trị: Là người đưa ra các quyết định cuối cùng trong chính sách nhân sự của doanh nghiệp. Do đó, họ cần có các cơ sở vững chắc trước khi ra quyết sách cũng như có phương pháp quản lý nhân viên hợp lý.
Quan tri nhan luc trong doanh nghiep bi anh huong boi cac yeu to nao 2
Yếu tố bên trong ảnh hưởng đến quản trị nguồn lực.

Để cân bằng và giải quyết tốt yếu tố bên trong và bên ngoài của các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực, doanh nghiệp cần có phương pháp quản lý nhân sự mới thay thế cho phương pháp truyền thống. Phần mềm nhân sự sẽ là một công cụ hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết tất cả các vấn đề tồn đọng nói trên.

- Ngày đăng: 11/01/2019
Chia Sẻ