Phương Pháp KPI Trong Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp

Phương Pháp KPI Trong Quản Lý Nhân Sự Doanh Nghiệp

KPI được hiểu như thế nào?

KPI là viết tắt của Key Performance Indicators, là hệ thống đánh giá và đo lường hiệu quả của công việc thông qua các số liệu và chỉ tiêu định lượng, phản ánh được hiệu quả hoạt động của một tổ chứ bộ phận hoặc một cá nhân nào đó.

Bên cạnh đó, KPI là một công cụ hiện đại giúp cho các nhà quản lý triển khai chiến lược lãnh đạo và những chương trình quản lý nhân viên cho nhiều mục đích như: quản lý hệ thống công việc của nhóm, cá nhân.

Phương pháp kpi trong quản lý nhân sự doanh nghiệp
Quản lý KPI nhân sự dễ dàng.

Phương pháp KPI trong quản lý nguồn nhân lực

  • Việc dùng phần mềm quản lý đánh giá nhân viên theo chỉ tiêu công việc KPI với mức độ hoàn thành và thực hiện công việc của nhân sự, những chỉ số đánh giá và kết quả thực hiện công việc. Hay nói một cách khác KPI chính là mục tiêu công việc mà cá nhân tổ chức, , nhóm, cá nhân cần đạt được mà mình đã đặt ra trước đó.
  • Dựa vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu công việc KPI, thì công ty sẽ có các chế độ thưởng phạt cho từng cá nhân. Và việc áp dụng phương pháp KPI trong quản lý nhân sự sẽ là một  cơ sở để người quản lý đánh giá thành tích của nhân viên và cho ra những khuyến khích phù hợp với từng nhân viên.
  • Thường thì mỗi vị trí hoặc chức danh sẽ có một bảng mô tả công việc riêng và nêu rõ các công việc phải thực hiên, dựa trên cơ sở trách nhiệm của công việc mà người quản lý sẽ đánh giá mức độ hiệu quả của công việc.

Hệ thống quản trị nguồn lực LemonHR

Một phân hệ trong hệ thống quản lý nguồn nhân lực LemonHR sẽ giúp bạn tối ưu được công tác quản lý và đánh giá nhân viên theo KPI đó chính là ePerformance:

quản lý kpi trong quản lý nhân sự
Hệ thống quản trị nguồn lực LemonHR.

ePerformance là hệ thống phần mềm đánh giá nhân viên và phát triển nguồn nhân lực một cách chặt chẽ và khoa học, đánh giá đúng người nhân viên, giảm các chi phí để đào tạo nhân viên, xây dựng một đội ngũ nhân sự tài giỏi và chuyên nghiệp. ePerformance áp dụng nhiều phương pháp tiên tiến giúp quản trị hiệu năng thông minh như Ongoing Feedback, OKR, BSC/KPI.

Xem thêm: Giải pháp quản trị nhân sự

- Ngày đăng: 27/12/2018
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).