BĐS – Phương án đề xuất

BĐS – Phương án đề xuất

1.1 Tiến hành số hóa hồ sơ ứng viên để dễ dàng tìm kiếm, đồng thời tạo ra các cổng portal tuyển dụng để tự động hóa hồ sơ từ nhiều nguồn như: các trang Website về dịch vụ tuyển dụng, ứng viên import hồ sơ bằng file mềm lên hệ thống

1.2 Chuẩn hóa các nghiệp vụ lập hợp đồng, bảo hiểm bằng phần mềm quản trị nhân sự

2.1 Xây dựng các cổng portal chạy trên các nền tảng website/ App mobile để đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời phải đồng bộ với hệ thống quản trị nhân sự nhằm kế thừa và khai thác dữ liệu

- Ngày đăng: 15/10/2018
Chia Sẻ