Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự Cho Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô

Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự Cho Công Ty Phụ Tùng Xe Ô Tô

Phần Mềm Nhân Sự Công Ty Phụ Tùng Ô Tô

Hỏi: Tôi có một công ty phụ tùng cho các công ty ô tô lớn (dưới 500 nhân viên), tôi nên chọn phần mềm quản lý nhân sự như thế nào?. Anh Trần Trọng Hữu Duyên – Giám đốc công ty Phần mềm Quản trị Nguồn Nhân lực LemonHR sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi trên.

Tổng kết từ nhiều năm quan sát và tiến hành triển khai phần mềm nhân sự tại nhiều doanh nghiệp chúng tôi cho thấy, ba trường hợp quan trọng cần ứng dụng phần mềm nhất bao gồm:
– Lập kế hoạch công việc và phân công nhiệm vụ
– Thông báo cho nhân viên phải làm gì
– Đo lường hiệu suất
Những trường hợp trên tương ứng với 3 tính năng mà phần mềm nhân sự ngành sản xuất cần có. Do đó, tôi đề nghị các doanh nghiệp nên tìm kiếm các tính năng sau khi lựa chọn phần mềm quản lý nhân sự:

1/ Lập kế hoạch nhiệm vụ

Mỗi người nhân viên có một kỹ năng khác nhau, và doanh nghiệp sẽ phân chia họ thành từng nhóm bộ phận tương ứng. Mỗi nhóm bộ phận sẽ đảm nhiệm một hoạt động, tại một cơ sở sản xuất để hoàn thành công việc. Dựa trên thông tin này, khi một đơn hàng sản xuất mới được tạo ra, phần mềm quản trị nhân sự sẽ biết cần bao nhiêu nhân viên với những kỹ năng cụ thể nào và hoàn thành được trong bao lâu.

phan mem quan tri nhan su cho cong ty san xuat phu tung o to 1
Có có hoạch nhiệm vụ rõ ràng.

Tại thời điểm tạo đơn hàng sản xuất, doanh nghiệp có thể không biết nhân viên nào sẽ có mặt trong ngày làm việc. Phân công công việc cho các bộ phận sẽ giải quyết được vấn đề này. Nếu một công việc được giao cho một bộ phận, nó sẽ được phân chia cho từng nhân viên cụ thể trong tương lai.

Có hai cách để phân công lại công việc cho nhân viên:

  • Đầu tiên là thông qua kế hoạch trước: Người quản lý sản xuất lên danh sách tất cả các công việc chưa được giao thông qua phần mềm, sau đó xem xét năng lực của nhân viên trên hồ sơ năng lực và cuối cùng là quyết định phân công công việc.
  • Tùy chọn thứ hai là thông qua thông báo: nhân viên thấy danh sách công việc cá nhân và danh sách công việc chưa được thực hiện của bộ phận trên phần mềm. Khi họ bắt đầu nhận công việc của bộ phận thì nhiệm vụ này sẽ tự động được giao lại và những người khác không thấy nhiệm vụ này nữa.

2/ Thông báo cho nhân viên

Trong nhiều doanh nghiệp, người lao động không cần hướng dẫn bản thân phải làm gì. Ví dụ, người phục vụ biết rõ giới hạn trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Nhưng trong sản xuất, nhân viên cần biết rõ khối lượng công việc, khâu sản xuất tham gia,…

phan mem quan tri nhan su cho cong ty san xuat phu tung o to 2
Thông báo cho nhân sự dễ dàng.

Trước đây, doanh nghiệp sản xuất phải sử dụng nhiều loại giấy tờ như bảng công việc, thẻ công việc để xử lý vấn đề này. Với phần mềm nhân sự ngành sản xuất, nhân viên có thể sử dụng thiết bị cầm tay, máy tính,…để nhận nhiệm vụ, đánh dấu thời gian bắt đầu, kết thúc và báo cáo kết quả. Điều này làm giảm khối lượng paper work, tăng tính minh bạch và cải thiện nhận thức quản lý.

3/ Đo lường hiệu suất

Những thông tin thu thập trong ngày giúp các nhà xưởng đo lường được công suất sản lượng trong ngày và có thể tiến hành các biện pháp điều chỉnh, xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, nhờ vào phần mềm quản trị nhân sự mà công tác tính lương, chấm công vào mỗi cuối kỳ cũng sẽ nhẹ nhàng, đơn giản hơn.

Tóm lại, để tìm được phần mềm nhân sự ngành sản xuất phù hợp, doanh nghiệp nên tập trung vào 3 tính năng trên. Các chức năng khác cũng hữu ích và cần thiết không kém, tuy nhiên, chỉ khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất thì chúng mới mang lại hiệu quả tối ưu.

- Ngày đăng: 24/04/2019
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).