Phần Mềm Quản Lý Công Việc Cho Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Phần Mềm Quản Lý Công Việc Cho Doanh Nghiệp Hiệu Quả

Phần Mềm Quản Lý Công Việc

Việc triển khai phần mềm quản lý công việc cho doanh nghiệp cần nhiều thời gian thích ứng và phát triển bởi phần mềm cần được thử nghiệm, đào tạo và triển khai để phù hợp nhất với nhu cầu của các phòng ban trong doanh nghiệp. Tuy nhiên phần mềm quản lý công việc trong hệ thống quản lý nhân sự mang lại nhiều lợi ích cho việc tăng cường hiệu quả giao tiếp giữa các bộ phận trong công ty.

Tập trung hoạt động

Phần mềm quản lý công việc cho doanh nghiệp cho phép tích hợp tất cả hoạt động vào một nơi, giảm thiểu việc phải nhập mật khẩu và tài khoản nhiều lần. Ngoài ra, phần mềm còn loại bỏ nguy cơ thông tin bị xóa hoặc bị mất. cải thiện hiệu quả năng suất làm việc của cá nhân và tập thể.

Phan mem quan ly cong viec cho doanh nghiep hieu qua 1
Tập trung làm việc hiệu quả.

Phần mềm quản lý công việc cho phép giám sát tất cả hoạt động của thành viên trong nhóm, không xảy ra tình trạng chồng chéo nhiệm vụ và hỗ trợ đánh giá các yêu cầu đã được hoàn thành đúng tiêu chuẩn đặt ra hay chưa.

Cải thiện tinh thần đồng đội

Tập trung công việc và thông tin trong phần mềm khuyến khích thành viên trong nhóm, phòng ban khai thác kiến thức từ các đồng nghiệp. Nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nhân viên có thể lưu trữ tất cả sáng kiến trong phần mềm bất cứ lúc nào.

Phan mem quan ly cong viec cho doanh nghiep hieu qua 2
Giúp tinh thần đồng đội được cải thiện nâng cao.

Điều này giúp tăng mức độ hợp tác giữa các thành viên vì ý tưởng của mọi người được chia sẻ chung cho nhau. Ngoài ra, nó cũng khuyến khích tinh thần làm việc của nhóm nếu ý tưởng của một người được thực hiện và mang lại kết quả khả quan.

Thứ tự ưu tiên công việc

Phần mềm quản lý công việc cho doanh nghiệp cho phép nhân viên tiếp nhận toàn bộ các nhiệm vụ hiện tại, sau đó lên danh sách thứ tự ưu tiên theo cách hiệu quả nhất. Sử dụng phần mềm theo cá nhân giúp hoàn thành công việc đúng deadline, tránh xung đột giữa các cuộc họp hoặc các nhiệm vụ khác. Phần mềm sẽ lưu trữ thời hạn, lên lịch các cuộc họp và đưa các hoạt động nhiệm vụ vào hệ thống quản lý nhân sự, giúp nhân viên quản lý thời gian hiệu quả hơn.

Phan mem quan ly cong viec cho doanh nghiep hieu qua 3
Chọn lọc thứ tự ưu tiên trong công việc.

Ngoài ra, người quản lý cũng có thể theo dõi các vấn đề tiềm ẩn phát sinh trong việc hoàn thành deadline đề ra, đề xuất phương án để phân chia và quản lý lại khối lượng công việc trong nhóm của mình.

Kết hợp với việc theo dõi thời gian, quản lý sẽ đánh giá được hiệu quả công việc từ đó có biện pháp hỗ trợ hoặc khen thưởng. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để phát hiện điểm mạnh và điểm yếu của nhóm mình, và đưa ra yêu cầu tuyển dụng hợp lý. Bên cạnh đó, việc đánh giá chính xác năng lực cá nhân giúp quản lý điều phối công việc hợp lý và tăng năng suất tối đa trong công việc của nhóm.

Xem thêm: Phần mềm quản lý đào tạo

- Ngày đăng: 18/01/2019
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).