Phần Mềm Nhân Sự Cho Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn

Phần Mềm Nhân Sự Cho Công Ty Dịch Vụ Tư Vấn

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều công ty tổ chức kinh doanh với dạng dịch vụ tư vấn như tư vấn du học, tư vấn tài chính, tư vấn thiết kế, tư vấn đầu tư, tư vấn xây dựng… Vậy thì với các công ty tư vấn thì có gì khác trong cách quản lý nhân sự so với các doanh nghiệp khác không? Công ty tư vấn phải thật sự đáng tin cậy linh hoạt để tư vấn dịch vụ mang lại lợi ích cho khách hàng nhất. Phần mềm nhân sự cho công ty dịch vụ tư vấn sẽ hoạt động như thế nào.

# Đặt mục tiêu và phân công nhiệm vụ

Khi các chuyên gia thực hiện công tác và kết thúc dự án sẽ có thể khó khăn trong quá trình công tác. Phần mềm nhân sự sẽ phân công nhiệm vụ và đặt mục tiêu để các chuyên gia tư vấn biết  được những những nhiệm vụ mà nhà quản lý đang mong muốn hướng đến.

# Đánh giá hiệu suất và chia sẻ số liệu

Những con số nói lên tính hiệu quả và sự hài lòng của các khách hàng và điều quan trọng hơn là đối với các nhà quản lý có thể chia sẻ kết quả với từng cá nhân nhóm và các chuyên gia tư vấn có thể thay đổi chiến lược tự học hỏi từ trong các dự án. Phần mềm nhân sự cho công ty dịch vụ tư vấn có thể dùng để hiển thị các báo cáo và dễ dàng đưa ra các đánh giá.

phan mem nhan su cho cong ty lam dich vu tu van hien nay 1
Đánh giá hiệu suất và tiêu chí.

Nếu như các công ty có thể dùng các chỉ số hiệu suất và phiếu đánh giá hiệu suất công việc để có thể xác định mức độ tăng lương, với phương pháp thiết lập một hệ thống và liên tục dùng nó để đánh giá các khoản tăng hoa hồng và tiền thưởng.

phan mem nhan su cho cong ty lam dich vu tu van hien nay 3
Phần mềm nhân sự ngành dịch vụ.

Phần mềm nhân sự có thể giúp các công ty tư vấn với nhiều khía cạnh của doanh nghiệp, cho phép các chuyên gia tư vấn hoạt động độc lập và giữ cho nhiều hoạt động của doanh nghiệp được tổ chức. Do cấu trúc của các công ty tư vấn, tuy nhiên, không phải tất cả các phần mềm nhân sự sẽ phù hợp.

Xem thêm: Quản Lý Nguồn Nhân Lực Ngành Dịch Vụ

- Ngày đăng: 08/02/2019
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).