Phần Mềm LemonHR Là Gì?

Phần Mềm LemonHR Là Gì?

Phần Mềm LemonHR Là Gì

MỤC ĐÍCH

Liên kết 2 project Web LemonHR và Web L3eOffice.

CƠ CHẾ LIÊN KẾT

Khách hàng có sử dụng eOffice, Admin hệ thống sẽ cho bật cờ có sử dụng và xuất hiện menu eOffice trên Web LemonHR.

Khi vào menu eOffice sẽ gọi Web eOffice với một sub domain khác. Bỏ qua bước login của eOffice, vì chứng thực người dùng chung trên DB Lemonsys.

NGUỒN DỮ LIỆU LIÊN KẾT

1. Cơ cấu tổ chức:

Khi nhập bên HR sẽ tự động chuyển qua eOffice bằng trigger.

Các ngỏ nhập đều được chuyển: từ Win, từ Web

2. Hồ sơ nhân viên

Tăng lao động hoặc chỉnh sửa thông tin từ các ngõ Win, Web đều được tự động chuyển sang eOffice

Riêng hình ảnh của nhân viên: Trigger không chuyển được (đang tìm giải pháp)

3. Chức danh công việc

Khi nhập bên HR sẽ tự động chuyển qua eOffice bằng trigger.

Các ngỏ nhập đều được chuyển: từ Win, từ Web

- Ngày đăng: 17/10/2018
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).