Phần Mềm Bảo Hiểm Xã Hội Hỗ Trợ Gì Cho Doanh Nghiệp

Phần Mềm Bảo Hiểm Xã Hội Hỗ Trợ Gì Cho Doanh Nghiệp

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách xã hội quan trọng ở Việt Nam, đây là biện pháp đảm bảo an sinh xã hội đồng thời hỗ trợ người lao động có được một phần thu nhập nếu gặp phải sự cố.

Trước khi có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin như hiện nay thì việc khai nộp bảo hiểm sẽ được thực hiện thông qua giấy tờ và nộp trực tiếp tại các cơ quan phục trách, có thẩm quyền. Ngày nay quy trình khai nộp này đã có những bước thay đổi đáng kể với sự xuất hiện của phần mềm bảo hiểm xã hội – phương pháp khai bảo hiểm xã hội điện tử.

Phần mềm bảo hiểm xã hội giúp ích gì?

Phần mềm bảo hiểm xã hội là phần mềm hỗ trợ việc kê khai bảo hiểm xã hội trực tiếp ngay tại doanh nghiệp, trên máy tính cài đặt phần mềm. Doanh nghiệp sẽ được đáp ứng các nhu cầu về việc hoàn thành thủ tục kê khai nhanh chóng để tiết kiệm các chi phí liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính.

Giá phần mềm bảo hiểm xã hội
Phần mềm bảo hiểm cho doanh nghiệp.

Khi kê khai bảo hiểm xã hội điện tử, cơ quan bảo hiểm thực hiện tiếp nhận hồ sơ tương tự như các loại hồ sơ giấy mà doanh nghiệp đến nộp trực tiếp. Để khai bảo hiểm xã hội điện tử, doanh nghiệp thực hiện trực tiếp thông qua cổng giao dịch của BHXH Việt Nam hoặc các đối tác cung cấp dịch vụ chính thức ký hợp đồng của BHXH Việt Nam

Kê khai bảo hiểm xã hội qua mạng
Kê khai thông tin qua phần mềm bảo hiểm xã hội.

Với hình thức nộp bảo hiểm xã hội điện tử, doanh nghiệp không những tiết kiệm được thời gian, chi phí mà còn được hỗ trợ lưu trữ các hồ sơ đã nộp để có thể kiểm tra, truy xuất khi cần thiết.

Các chức năng thông dụng của một phần mềm bảo hiểm xã hội:

  • Kê khai hồ sơ điện tử theo các mẫu biểu tờ khai đúng quy định của BHXH Việt Nam
  • Hỗ trợ gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH quản lý tương ứng
  • Hỗ trợ chuyển dữ liệu đã khai ở các kỳ trước đến kỳ hiện tại, thực hiện điều chỉnh để giảm thiểu thời gian kê khai và nộp bảo hiểm
  • Quản lý thông tin nhân sự như hồ sơ cá nhân, các kì nghỉ phép, khen thưởng, kỷ luật, từ đó tạo dữ liệu cho tờ khai bảo hiểm

Phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử hỗ trợ nộp những loại bảo hiểm nào?

Tất cả những loại bảo hiểm thông thường mà các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, ban ngành phải nộp đều có thể thực hiện kê khai trực tuyến thông qua cổng thông tin của Bỏa hiểm xã hội Việt Nam.

Xem thêm: Nghệ thuật quản lý nhân sự

Phần mềm bảo hiểm xã hội hỗ trợ kê khai, đóng các bảo hiểm theo quy định nhà nước sau: Bảo hiểm xã hội cho nhân viên, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Y tế.

- Ngày đăng: 25/12/2018
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).