Những Sự Cố Phổ Biến Trên Hệ Thống Phần Mềm Nhân Sự

Những Sự Cố Phổ Biến Trên Hệ Thống Phần Mềm Nhân Sự

Với kinh nghiệp hơn 20 năm phân tích và phát triển phần mềm, LemonHR xin chia sẻ về các vấn đề sự cố phổ biến nhất trong các phần mềm quản lý nhân sự hiện nay. Sự cố này thường xuất hiện trong nhiều ứng dụng phần mềm mới xây dựng và đối với các doanh nghiệp non trẻ thiếu kinh nghiệm.

1/ Tính toán không chính xác

Điều này được thấy trong các chức năng như tính toán tài chính và ngày làm việc. Yếu tố quyết định chính là bất cứ khi nào các hàm toán học và toán tử toán học được tham gia.

2/ Chỉnh sửa dữ liệu không chính xác

Khi phần mềm không áp dụng chỉnh sửa dữ liệu hiện có một cách chính xác. Ví dụ: chỉnh sửa dữ liệu có thể được mã hóa để trong ngày lớn hơn “31”, nhưng không cho phép trong tháng. Điều này sẽ cho phép nhập ngày 30 tháng 2 và các ngày không hợp lệ khác.

3/ Chỉnh sửa dữ liệu không hiệu quả

Trường hợp hệ thống nhận dữ liệu không đúng nhưng không thể chỉnh sửa được dữ liệu. Một ví dụ như trường địa chỉ chữ và số cho phép nhập khoảng trắng trước bất kỳ số hoặc chữ cái nào trong địa chỉ.

nhung su co pho bien tren he thong phan mem nhan su 02
Không thể chỉnh sửa được dữ liệu.

Do đó, khi tìm kiếm hoặc sắp xếp được thực hiện trên trường địa chỉ, tìm kiếm hoặc sắp xếp có thể không tìm thấy địa chỉ dự định.

4/ Mã hóa –  thực thi quy tắc không chính xác

Điều này đề cập đến một trong những nguồn phổ biến nhất của sự cố phần mềm – những lỗi xảy ra giữa những gì được dự định phát triển hoặc thực hiện và những gì thực sự được phân phối.

nhung su co pho bien tren he thong phan mem nhan su 03
Việc mã hóa và thực thi các quy tắc không đúng.

Những khiếm khuyết này có thể được truy trở lại các thông số kỹ thuật yêu cầu hệ thống không chính xác, thiếu hoặc mơ hồ hoặc giải thích sai các thông số kỹ thuật yêu cầu.

5/ Hiệu suất phần mềm không đầy đủ

Điều này đề cập đến thời gian phản hồi hệ thống phần mềm nhân sự chậm và tốc độ thông lượng giao dịch.

6/ Dữ liệu gây nhầm lẫn hoặc hiểu lầm

Điều này có nghĩa là dữ liệu hiển thị cho người dùng có thể đúng, nhưng người dùng có thể không hiểu đầy đủ cách diễn giải dữ liệu. Đây không phải là một vấn đề tầm thường. Cuộc sống đã bị mất do không thể thực hiện các hành động chính xác dựa trên dữ liệu được gửi cho họ từ hệ thống máy tính.

7/ Phần mềm không thân thiện với người dùng

Nhiều người đã trải nghiệm tận mắt sự thất vọng của việc sử dụng phần mềm quá phức tạp, khó điều hướng và yêu cầu một số bước để thực hiện các tác vụ đơn giản.

nhung su co pho bien tren he thong phan mem nhan su 04
Những sự cố phổ biến trên hệ thống phần mềm nhân sự.

Vấn đề này liên quan đến sự thiếu hiểu biết về cách con người tương tác với máy tính và cũng là kết quả của lịch sử sửa đổi không được lên kế hoạch và phối hợp để giải thích cho dễ sử dụng. Ví dụ, việc bổ sung nhiều cách giải quyết trong một khoảng thời gian trong các hệ thống cũ có thể có tác dụng tổng thể trong việc tạo ra thiết kế hệ thống ban đầu.

8/ Phần mềm lỗi thời

Phần mềm không còn hoạt động do phần cứng mới hoặc phần mềm hỗ trợ thay đổi – Điều này đề cập đến phần mềm dựa trên các chức năng được tìm thấy trong các phiên bản cũ hơn của cơ sở dữ liệu và hệ điều hành.

Một ví dụ về điều này có thể được tìm thấy trong mã COBOL cũ sẽ không biên dịch trên các trình biên dịch mới do sử dụng các động từ không còn được hỗ trợ trong trình biên dịch. Nhiều nhà cung cấp cố gắng tạo ra các bản phát hành mới của phần mềm hỗ trợ tương thích hướng lên, nhưng thường có trường hợp một khu vực không hỗ trợ nhỏ từ hệ thống phần mềm nhân sự cơ sở có thể gây ra sự sửa đổi lớn của hệ thống.

Xem thêm: Thực trạng phần mềm quản lý nhân sự ở Việt Nam

Tùy chọn duy nhất khác là không nâng cấp phần mềm hỗ trợ. Quyết định này có thể được biện minh cho ngắn hạn, nhưng một điểm thường đạt được trong đó phần mềm phải được thay thế hoặc sửa đổi.

- Ngày đăng: 07/08/2019
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).