Công ty Cổ phần Định Gia Nét (tên giao dịch DigiNet Corporation) là công ty chuyên về phần mềm quản lý doanh nghiệp. DigiNet được thành lập vào tháng 4/1996, đến nay đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này. Trụ sở chính của công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và một chi nhánh tại Hà Nội.

   CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN

  

23 - năm

kinh nghiệm phát triển và cung cấp Phần mềm nhân sự cho các doanh nghiệp,  tỷ lệ triển khai thành công lên đến 98%.

Giới thiêu về DigiNet

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

NHÂN LỰC NHÂN SỰ CÔNG TY

Qua nhiều năm phát triển, đến nay DigiNet đã có hơn 150 chuyên gia trong lĩnh vực phát triển và triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp.

NHÂN LỰC NHÂN SỰ CÔNG TY

Qua nhiều năm phát triển, đến nay DigiNet đã có hơn 150 chuyên gia trong lĩnh vực phát triển và triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Báo chí nói về LemonHR

Tuổi Trẻ
VietnamNet
Vtv
Vnexpress
Dân Trí
Doanh Nhân online
Vtc
Thanh Niên
Zing
CafeBiz
CafeF
24h
Kênh 14
Eva
Tài chính cuộc sông

Công ty Cổ phần Định Gia Nét (tên giao dịch DigiNet Corporation) là công ty chuyên về phần mềm quản lý doanh nghiệp. DigiNet được thành lập vào tháng 4/1996, đến nay đã có hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này. Trụ sở chính của công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và một chi nhánh tại Hà Nội.

   CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN

  

23 - năm

kinh nghiệm phát triển và cung cấp Phần mềm nhân sự cho các doanh nghiệp,  tỷ lệ triển khai thành công lên đến 98%.

Giới thiêu về DigiNet

NHÂN LỰC NHÂN SỰ CÔNG TY

Qua nhiều năm phát triển, đến nay DigiNet đã có hơn 150 chuyên gia trong lĩnh vực phát triển và triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp.

Báo chí nói về LemonHR

Tuổi Trẻ
VietnamNet
Vtv
Vnexpress
Dân Trí
Doanh Nhân online
Vtc
Thanh Niên
Zing
CafeBiz
CafeF
24h
Kênh 14
Eva
Tài chính cuộc sông