Mục Đích Sử Dụng Phần Mềm Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Mục Đích Sử Dụng Phần Mềm Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp

Phần mềm nhân sự lớn là một ứng dụng hệ thống thông tin quan trọng với mọi tổ chức. Mục đích phần mềm quản lý nhân sự là thực hiện các hoạt động và nhiệm vụ nhân sự phức tạp hàng ngày, cho phép phân tích, lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực tốt hơn trong một tổ chức.

Mục đích phần mềm quản lý nhân sự

  • Mục đích sử dụng phần mềm nhân sự là xử lý tự động các công việc nhân sự hàng ngày và cung cấp dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu. Phần mềm nhân sự chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động hành chính trong các doanh nghiệp, bất kể quy mô hay ngành nghề kinh doanh.
  • Doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm nhân sự để chủ động theo dõi, phân tích các lĩnh vực như thẩm định, tính lương, đánh giá hiệu suất và tuyển dụng. Vì mọi quy trình đều được tự động hóa, không có cơ hội xảy ra lỗi hay sai sót như với các phương pháp quản lý nhân sự truyền thống.
  • Sự thay đổi từ hệ thống thủ công sang tự động này đã cho phép các công ty giảm khối lượng của các hoạt động hành chính, đồng thời cải thiện hiệu suất làm việc và tiết kiệm chi phí. Phần mềm có thể dễ dàng quản lý các tập tin/ hồ sơ mật và cơ sở dữ liệu nhân viên.

Các phân hệ chính của phần mềm nhân sự chuyên nghiệp

Mục đích sử dụng phần mềm nhân sự là mang lại trải nghiệm thân thiện và tiện và tiện lợi cho người quản lý và chủ doanh nghiệp, các nhà pháp triển phần mềm đã tạo nhiều module khác nhau trong phần mềm.

Muc dich su dung phan mem nhan su trong doanh nghiep 2
Phần mềm nhân sự chuyên nghiệp.

Tất cả module này cho phép các nhà quản lý truy cập và nhiều lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp và sử dụng các chức năng đặc biệt để tăng hiệu suất làm việc.

  • Module Self – Service: Cho phép nhân viên truy cập cơ sở dữ liệu để truy vấn bất kì vấn kì vấn đề nào hay gửi yêu cầu
  • Module tuyển dụng (quản lý tài năng trực tuyến):  Xác định các ứng viên tiềm năng, thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng các ứng viên thông qua các nguyên tắc tuyển dụng nhân tài do công ty xác định, chuyên nghiệp hóa quy trình tuyển dụng, đào tạo và giữ chân.
  • Module đánh giá hiệu suất: Theo dõi hiệu suất của mỗi nhân viên trong công ty của bạn và đề xuất lương thưởng.
  • Module tiền lương: Xử lý và quản lý tự động tất cả các nhiệm vụ liên quan đến tiền lương. Phần mềm thực hiện xử lý các khoản lương của nhân viên, thuế, bảo hiểm, chấm công. Tiền lương được chuyển vào tài khoả`n nhân viên thông qua ký gửi trực tiếp.

Xem thêm: Bí Mật Công Tác Quản Lý Nhân Sự

- Ngày đăng: 04/01/2019
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).