Machine Learning Mở Ra Con Đường Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số

Machine Learning Mở Ra Con Đường Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số

Khi các công ty phải đối mặt với lượng dữ liệu tăng theo cấp số nhân có thể lấn át khả năng ra quyết định của cá nhân, Machine Learning cung cấp một phương pháp tối ưu giúp cải thiện băng thông ra quyết định, khả năng phản hồi, độ chính xác và tính nhất quán của kết quả.

Machine Learning là gì?

Đó là khả năng của các hệ thống phần mềm học bằng cách nghiên cứu dữ liệu để phát hiện các mẫu hoặc bằng cách áp dụng các quy tắc đã biết vào dữ liệu để xử lý. Một số lĩnh vực chính mà Machine Learning có thể áp dụng như:

  • Phân loại và lập danh mục thông tin như giao dịch, tài khoản, công ty, con người, v.v.
  • Dự đoán các kết quả có khả năng và / hoặc quyết định hành động bằng cách phân tích các mẫu đã xác định
  • Xác định các mẫu và mối quan hệ chưa biết trước đây trong dữ liệu
  • Phát hiện các hành vi và sự kiện mới, bất thường hoặc bất ngờ từ dữ liệu

Machine Learning sử dụng các thuật toán chuyên dụng để hiểu dữ liệu và xử lý bởi các quy trình có liên quan. Khi quan sát mới về dữ liệu, sự kiện, phản hồi và thay đổi trong môi trường dữ liệu được phân tích bằng các thuật toán, hiệu suất của máy sẽ cải tiến.

machine learning mo ra con duong chuyen doi ky thuat so 02
Machine Learning sử dụng các thuật toán chuyên dụng để hiểu dữ liệu.

Machine Learning có thể xác định các cơ hội hoặc vấn đề mới cần giải quyết trong quy trình và hoạt động được nhắm mục tiêu. Ngược lại, trí tuệ nhân tạo sự khác biệt về bản chất và vượt xa machine learning, giải quyết vấn đề sáng tạo hoặc đáp ứng với những thay đổi mới.

Học tập với Machine Learning

# Học tập có sự giám sát

Học tập có sự giám sát ở tình huống về đầu vào và đầu ra được cung cấp cho hệ thống, sử dụng machine learning để xác định mối tương quan và tính logic đưa ra câu trả lời thích hợp.

machine learning mo ra con duong chuyen doi ky thuat so 03
Việc dạy trẻ em làm một bài toán bằng cách hiển thị công việc.

Điều này tương tự với việc dạy trẻ em làm một bài toán bằng cách hiển thị công việc của chúng và sau đó giúp chúng làm điều đó nhanh hơn hoặc áp dụng các chức năng tương tự cho các vấn đề khác sau khi chúng đã xác nhận tính chính xác của quy trình.

# Học tập có sự giám sát một phần

Học bán giám sát tiến thêm một bước trong đó hệ thống được cung cấp một số dữ liệu đã xác định câu trả lời và dữ liệu khác không được gắn nhãn với câu trả lời. Cách tiếp cận này có thể khá hữu ích cho các tình huống trong tập dữ liệu quá lớn để mô tả đầy đủ.

machine learning mo ra con duong chuyen doi ky thuat so 04
Machine Learning mở ra con đường chuyển đổi kỹ thuật số.

Học bán giám sát cho phép hệ thống sử dụng các đầu vào và đầu ra được cung cấp để ngoại suy các quy tắc để áp dụng cho phần còn lại của dữ liệu.

# Học tập không cần sự giám sát

Học tập không giám sát xảy ra khi máy được sử dụng để phân tích các bộ dữ liệu để xác định các mẫu và xác định mối tương quan và mối quan hệ. Trong học tập không giám sát, hệ thống không thể được cung cấp khóa trả lời trước thời hạn.

Thay vào đó, quá trình này được mô hình hóa theo cùng cách với con người khi quan sát thế giới một tự nhiên – bằng cách vẽ các suy luận. Khi hệ thống quan sát và phân tích nhiều dữ liệu hơn, những quan sát và suy luận đó trở nên tinh tế và chính xác hơn.

Bởi vì các mô hình và thuật toán học tập được sử dụng trong học máy có thể rất phức tạp, nên những người không phải là nhà khoa học dữ liệu có thể hiểu machine learning là gì và nó xảy ra như thế nào.

- Ngày đăng: 01/08/2019
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).