Lý Do Triển Khai Phần Mềm Nhân Sự Thất Bại?

Lý Do Triển Khai Phần Mềm Nhân Sự Thất Bại?

Triển Khai Phần Mềm Nhân Sự Thất Bại

Nhiều dự án thất bại vì ‘trình điều khiển’ cho dự án không rõ ràng

Chà, không có doanh nghiệp nào đi triển khai phần mềm và hy vọng nó là một thất bại. Không ai từng làm thế!

Ngay từ giai đoạn lập kế hoạch của một dự án, bắt buộc phải xác định các điểm thất bại tiềm năng; tuy nhiên, xác định thất bại không phải là một nhiệm vụ dễ dàng khi nó nằm trong bối cảnh với hệ thống phần mềm nhân sự phức tạp.

Ngoài ra, có những doanh nghiệp nếm trải sự thành công của việc triển khai phần mềm và điều đó cũng ở nỗ lực đầu tiên của họ.

Hầu hết, bản thân phần mềm nhân sự không chịu trách nhiệm cho việc thực hiện thất bại trong một tổ chức. Vì vậy, câu hỏi đáng giá triệu đô ở đây là nếu không phải luôn luôn là phần mềm nhân sự, chính xác những lý do đằng sau sự thất bại của dự án thực hiện là gì?

hoach dinh chien luoc nhan su trong tuong lai 01
Hoạch định chiến lược nhân sự trong tương lai

Một cuộc khảo sát gần đây của các nhà lãnh đạo nhân sự cho thấy việc triển khai phần mềm nhân sự của họ thường không đạt được kỳ vọng

Một hệ thống nhân sự tự động có thể tạo ra hoặc phá vỡ một doanh nghiệp.

Robert Charette hoàn toàn đặt nó như là Khi Khi một dự án thất bại, nó gây nguy hiểm cho triển vọng của một tổ chức. Nếu thất bại đủ lớn, nó có thể đánh cắp toàn bộ tương lai của công ty.

Không thể phủ nhận, việc triển khai phần mềm nhân sự có liên quan đến sự phức tạp, thách thức và rủi ro trong các biện pháp bình đẳng. Cho dù nó đang đặt toàn bộ hệ thống hoặc đơn giản là một bản nâng cấp lớn, có rất nhiều cạm bẫy có thể giải thích cho thất bại của dự án.

Chúng ta lãng phí hàng tỷ đô la mỗi năm cho những sai lầm hoàn toàn có thể phòng ngừa được

- Ngày đăng: 01/11/2019
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).