Làm thế nào để công tác quản trị nhân sự tốt hơn

Làm thế nào để công tác quản trị nhân sự tốt hơn

Quản trị nhân sự là công tác quản lý con người của một tổ chức hoặc một công ty nào đó, người quản lý có trách nhiệm thu hút, tuyển dụng và thực hiện công tác đào tạo, đánh giá và thưởng cho người lao động và đồng thời có sự giám sát của lãnh đạo và văn hóa của doanh nghiệp tổ chức đó.

Quản trị nhân sự sẽ bao gồm tất cả các tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội kể cả những thành viên trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp, tất cả các thành viên sử dụng kiến thức và khả năng và giá trị đạo đức để duy trì và phát triển cho doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

Lam the nao de cong tac quan tri nhan su tot hon 1
Công tác quản lý nhân sự trong doanh nghiệp.

Mỗi mô hình phát triển kinh tế cũng đều gắn liền với một phương thức sản xuất nhất định, xu hướng của quản trị ngày càng phức tạp hơn để phù hợp với nền kinh tế chung của xã hội.

Chính vì vậy mà ngày nay trên thị trường các doanh nghiệp đứng trước những thách thức, cần phải tăng cường tối đa hiệu suất cũng như việc tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng để có cạnh tranh với những doanh nghiệp khác trên thị trường này nay.

Công tác quản trị nhân sự gồm:

Đó là sự tìm kiếm phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên tạo sự chất lượng cũng như những người tham gia rất tích cực vào sự thành công của doanh nghiệp.Quản lý nhân sự cũng được hiểu là những tác động rất tích cực đến quy luật của chủ thể nhằm được được những mục tiêu đã đề ra.

Lam the nao de cong tac quan tri nhan su tot hon 2
Tầm nhìn của nhà quản lý.

Tầm quan trọng của quản trị nhân sự

Sự phát triển của một tổ chức sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực: vốn, cơ sở vật chất và sự tiến bộ của công nghệ, người lao động và những yếu tố quan hệ mật thiết với nhau.

Lam the nao de cong tac quan tri nhan su tot hon
Tầm quan trọng của việc quản lý nhân sự.

Quản trị nhân sự sẽ góp phần vào việc giải quyết về mặt kinh tế xã hội các vấn đề về lao động, đó cũng là một vấn đề chung của xã hội, mọi hoạt động kinh tế đều sẽ đi đến mục đích sớm hay muộn là để người lao động hưởng thành quả mà mình đã tạo ra.

Người quản trị nhân sự

Nhà quản trị sẽ chịu trách nhiệm đề ra các chính sách đường lối cũng như phương hường cho sự phát triển của doanh nghiệp, việc này đòi hỏi những nhà quản trị nhân sự phải có trình độ chuyên môn cũng như có tầm nhìn xa để có thể đưa ra những phương án phù hợp trong tương lai.Bên cạnh đó việc quản trị nhân sư có mang lại kết quả tốt hay không sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và thái độ của nhà quản trị với lợi ích của người lao động.

>> Bài viết liên quan: Phần mềm nhân sự LemonHR giải pháp cho doanh nghiệp

- Ngày đăng: 28/12/2018
Chia Sẻ