Nguyên nhân thất bại khi triển khai phần mềm nhân sự

Các dự án triển khai phần mềm nhân sự đôi khi không mang lại hiệu quả như mong đợi. Những vấn đề của doanh nghiệp có thể vẫn chưa được xử lý hay quy trình hành chính không được sắp xếp tự động hợp lý. Vậy những lý do đằng sau sự thất bại của các dự án này là gì? Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê một số nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc triển khai phần mềm nhân sự thất bại.  READMORE

Thiếu công cụ đánh giá công việc

Thiếu công cụ đánh giá công việc

Dữ liệu rời rạc, thiếu tập trung dẫn tới mất kiểm soát

Dữ liệu rời rạc, thiếu tập trung dẫn tới mất kiểm soát

Mất nhiều thời gian để làm báo cáo real – time

Mất nhiều thời gian để làm báo cáo real – time

PaperWork quá nhiều

PaperWork quá nhiều

Khó kết nối hệ thống HRM với các hệ thống khác

Khó kết nối hệ thống HRM với các hệ thống khác

Tốn quá nhiều chi phí đào tạo

Tốn quá nhiều chi phí đào tạo