text 01

text 01

Những khó khăn trên là hiện trạng phổ biến khi quản lý nhân sự ở nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp vẫn còn sử dụng excel quản lý nhân viên hay các doanh nghiệp đang tăng trưởng quy mô nhưng phần mềm quản lý nhân viên cũ không đáp ứng đủ nhu cầu.

Thấu hiểu điều đó, LemonHR chính là sự kết tinh trong hơn 22 năm hoạt động trong lĩnh vực phần mềm của công ty DigiNet, các tính năng của LemonHR đã được phát triển theo những xu hướng quản lý nguồn nhân lực mới nhất.

- Ngày đăng: 24/10/2018
Chia Sẻ

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ