Hiệu quả công việc nâng cao với phần mềm tính lương

Hiệu quả công việc nâng cao với phần mềm tính lương

Phần mềm tính lương đang là xu hướng lựa chọn để quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp hiện nay. Tại sao phần mềm này lại trở thành công cụ hỗ trợ, tăng cao hiệu suất làm suất và được cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn nhiều như vậy?

Phần mềm tính lương có thể đảm đương các trách nhiệm chính liên quan tới việc quản lý nhân sự, bao gồm: quản lý thông tin nhân viên, quản lý lương thưởng, quản lý thuế, đo lường và thẩm định hiệu quả công việc, xây dựng career path và duy trì lực lượng nhân sự.

Quản lý thông tin nhân viên

Phần mềm tính lương sẽ phân cấp thông tin nhân sự theo phòng ban để phù hợp với việc quản lý của các chủ quản, bao gồm: thông tin cá nhân, hợp đồng lao động, quá trình công tác, khen thưởng,…Sự phân cấp này giúp nâng cao hiệu suất, giảm thời gian công tác hành chính nhân sự,…Quản lý lương thưởng.

Bao gồm các tính năng: Tính lương Gross, NET, thời vụ, tính lương sản phẩm, chính sách chế độ cho nhân viên, chính sách lương thưởng. Phần mềm tính lương sẽ giúp tự động hóa quy trình, giảm bớt thời gian tính lương và chi trả cho các nhân viên. Bên cạnh đó, phần mềm này còn giúp giảm thiểu thời gian tính chi phí, giảm thiểu rủi ro cấp lương trễ hạn.

Quản lý thuế
Với phần mềm tính lương, mức đóng BHXH và thuế sẽ được thiết lập động, xuất báo cáo BH và thuế TNCN theo mẫu quy định, thiết lập các mức thuế, quyết toán thuế TNCN.

Hệ thống quản lý tiền lương
Hệ thống quản lý tiền lương.

Đo lường và thẩm định hiệu quả công việc:

Đây là hoạt động quan trọng hàng đầu với cả tổ chức và cá nhân. Chức năng bao gồm: đánh giá theo KPI, theo dõi quá trình hoạt động của nhân viên, phòng ban, xuất báo cáo BI.

Phần mềm tính lương
Hệ thống quản lý đo lường công việc hiệu quả.

Xây dựng career path

Bộ phận nhân sự có trách nhiệm phân tích nhu cầu đào tạo của tổ chức, từ đó phát triển các chương trình phát triển nhân viên. Phần mềm tính lương hỗ trợ các chức năng: quản lý kế hoạch và ngân sách đào tạo; đăng ký và duyệt yêu cầu đào tạo; quản lý chi phí và khoản phát sinh; đánh giá sau đào tạo.

Duy trì lực lượng nhân sự

Một nhiệm vụ khác của phòng nhân sự là đảm bảo nguồn lực nhân sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tố chức. Với phần mềm tính lương, người nhân sự có thể được hỗ trợ các chức năng sau: lập kế hoạch tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng và phê duyệt, quản lý hồ sơ ứng viên qua web portal, ngân hàng câu hỏi phỏng vấn, ra quyết định tuyển dụng.

Xem thêm: Sử dụng phần mềm nhân sự miễn phí có thật sự tốt

Phần mềm tính lương được đánh giá cao khi giải quyết các vấn đề khó khăn về nhân sự trong hiện tại và tương lai. Bộ máy nhân sự sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tối ưu hóa và giảm thiểu chi phí cũng như thời gian.

- Ngày đăng: 26/11/2018
Chia Sẻ