Hiệu Quả Công Việc Nâng Cao Với Phần Mềm Tính Lương

Hiệu Quả Công Việc Nâng Cao Với Phần Mềm Tính Lương

Phần mềm tính lương đang là xu hướng lựa chọn để quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp hiện nay. Tại sao phần mềm này lại trở thành công cụ hỗ trợ, tăng cao hiệu suất làm suất và được cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn nhiều như vậy?

Phần mềm tính lương có thể đảm đương các trách nhiệm chính liên quan tới việc quản lý nhân sự, bao gồm: quản lý thông tin nhân viên, quản lý lương thưởng, quản lý thuế, đo lường và thẩm định hiệu quả công việc, xây dựng career path và duy trì lực lượng nhân sự.

Quản lý thông tin nhân viên

Phần mềm tính lương sẽ phân cấp thông tin nhân sự theo phòng ban để phù hợp với việc quản lý của các chủ quản, bao gồm: thông tin cá nhân, hợp đồng lao động, quá trình công tác, khen thưởng,…Sự phân cấp này giúp nâng cao hiệu suất, giảm thời gian công tác hành chính nhân sự,…Quản lý lương thưởng.

Bao gồm các tính năng: Tính lương Gross, NET, thời vụ, tính lương sản phẩm, chính sách chế độ cho nhân viên, chính sách lương thưởng. Phần mềm tính lương sẽ giúp tự động hóa quy trình, giảm bớt thời gian tính lương và chi trả cho các nhân viên. Bên cạnh đó, phần mềm này còn giúp giảm thiểu thời gian tính chi phí, giảm thiểu rủi ro cấp lương trễ hạn.

Quản lý thuế

Với phần mềm tính lương, mức đóng BHXH và thuế sẽ được thiết lập động, xuất báo cáo BH và thuế TNCN theo mẫu quy định, thiết lập các mức thuế, quyết toán thuế TNCN.

Hệ thống quản lý tiền lương
Hệ thống quản lý tiền lương.

Đo lường và thẩm định hiệu quả công việc:

Đây là hoạt động quan trọng hàng đầu với cả tổ chức và cá nhân. Chức năng bao gồm: đánh giá theo KPI, theo dõi quá trình hoạt động của nhân viên, phòng ban, xuất báo cáo BI.

Phần mềm tính lương
Hệ thống quản lý đo lường công việc hiệu quả.

Xây dựng career path

Bộ phận nhân sự có trách nhiệm phân tích nhu cầu đào tạo của tổ chức, từ đó phát triển các chương trình phát triển nhân viên. Phần mềm tính lương hỗ trợ các chức năng: quản lý kế hoạch và ngân sách đào tạo; đăng ký và duyệt yêu cầu đào tạo; quản lý chi phí và khoản phát sinh; đánh giá sau đào tạo.

Duy trì lực lượng nhân sự

Một nhiệm vụ khác của phòng nhân sự là đảm bảo nguồn lực nhân sự đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tố chức. Với phần mềm tính lương, người nhân sự có thể được hỗ trợ các chức năng sau: lập kế hoạch tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng và phê duyệt, quản lý hồ sơ ứng viên qua web portal, ngân hàng câu hỏi phỏng vấn, ra quyết định tuyển dụng.

Phần mềm tính lương được đánh giá cao khi giải quyết các vấn đề khó khăn về nhân sự trong hiện tại và tương lai. Bộ máy nhân sự sẽ hoạt động hiệu quả hơn, tối ưu hóa và giảm thiểu chi phí cũng như thời gian.

- Ngày đăng: 26/11/2018
Chia Sẻ

VIDEO NỔI BẬT

Giới thiệu tổng quan về LemonHR

QUẢN LÝ PHÉP

Xây dựng quy trình nghỉ phép online, từ đăng ký của nhân viên đến duyệt của trưởng bộ phận. Xây dựng và kiểm soát quy trình duyệt đăng lý nghỉ phép theo cấp duyệt dựa vào định mức nghỉ (ví dụ nghỉ dưới 2 ngày sẽ do trưởng bộ phận duyệt, nghỉ từ 2 trở lên ngày phải chuyển lên CEO duyệt). Chính sách linh hoạt trong việc hoán đổi số giờ tăng ca thành ngày nghỉ phép. Linh hoạt trong việc quy đổi số giờ hưởng chế độ thai sản/con nhỏ thành ngày nghỉ bù. Kiểm soát thâm niên và phép thâm niên khi nhân viên điều chuyển qua lại giữa các công ty trong cùng một group. chia se bi quyet nang cao nang suat cua 5 nguoi thanh cong 05

CHẤM CÔNG

Quy trình đăng ký và duyệt tăng ca online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký và duyệt đi trễ về sớm online, từ nhân viên lên trưởng bộ phận và HRM. Quy trình đăng ký job cho thời gian tăng ca và kiểm soát kết quả. Xây dựng chính sách linh hoạt cho số giờ làm thêm (thanh toán tiền ngoài giờ hoặc quy đổi thành ngày nghỉ bù). Cảnh báo cho người dùng nếu số giờ làm thêm vượt quá quy định hiện hành. Kết nối tự động được với tất cả các dạng máy chấm công hiện có trên thị trường, hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu (SQL, Access,Text, Excel). Phân tích các dữ liệu công bất thường của từng nhân viên (đi trễ/về sớm, tăng ca vượt quá số lượng được duyệt).