Giới thiệu về quản lý nguồn nhân lực cho các ngành dịch vụ

Giới thiệu về quản lý nguồn nhân lực cho các ngành dịch vụ

Quản lý nguồn nhân lực (HRM) đóng vai trò quan trọng nhất trong doanh nghiệp, vì nhân sự có mặt tại các tổ chức được giao nhiều nhiệm vụ khác nhau phải được thực hiện theo cách phù hợp. Hơn nữa, các doanh nghiệp tăng cường mức độ cho nguồn nhân lực và điều này lần lượt đóng vai trò là công cụ phát triển cho công ty.

# Nhân sự trong ngành dịch vụ 

Trong ngành dịch vụ, tầm quan trọng của quản lý nguồn nhân lực đang tăng lên với tốc độ nhanh hơn, vì các khách sạn và loại hình kinh doanh khác đang ngày càng phát triển.

gioi thieu ve quan ly nguon nhan luc cho cac nganh dich vu 1

Ngoài ra, các luật lao động khác nhau cũng có mặt ảnh hưởng đến việc quản lý nguồn nhân lực và doanh nghiệp cũng phải tuân thủ các luật đó vì lợi ích của nó. Mặt khác, các quy trình tuyển chọn khác nhau được thực hiện bởi các công ty dịch vụ để thuê nhân viên giỏi nhất tại nơi làm việc, hỗ trợ trong việc nâng cao hiệu suất tổng thể của công ty trên thị trường.

# Vai trò và mục đích của quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nhân sự đóng vai trò quan trọng nhất trong khách sạn vì thông qua đó, doanh nghiệp kinh doanh có thể thực hiện tất cả các hoạt động chính một cách hiệu quả. Hơn nữa, nếu không quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, doanh nghiệp không thể khuyến khích các nhân viên của mình để họ có thể làm việc vì sự phát triển của công ty.

  • Khái niệm về HRM

Khái niệm về HRM liên quan đến việc lập kế hoạch nguồn nhân lực với sự giúp đỡ trong doanh nghiệp, lên kế hoạch cần bao nhiêu nhân lực để thực hiện các hoạt động chung và thông qua đó có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường mục tiêu.

gioi thieu ve quan ly nguon nhan luc cho cac nganh dich vu 2

Hơn nữa, thực tế là các dịch vụ được cung cấp cho doanh nghiệp có tính chất độc đáo do lực lượng lao động hiệu quả được yêu cầu bởi doanh nghiệp để các dịch vụ có thể được cung cấp theo mức độ mong đợi.

gioi thieu ve quan ly nguon nhan luc cho cac nganh dich vu 3

Ngoài ra, thông qua việc lập kế hoạch phù hợp, công ty có thể phân công trách nhiệm phù hợp cùng với nhiệm vụ cho doanh nghiệp để các mục tiêu tổng thể có thể được thực hiện dễ dàng bởi tổ chức. Hơn nữa, dự báo cũng liên quan đến khái niệm HRM với sự giúp đỡ mà doanh nghiệp có thể xác định nhu cầu cho lực lượng lao động của mình trong tương lai gần và điều này đóng vai trò là công cụ phát triển cho công ty.

  • Lập kế hoạch dự báo tương lai

Trong lĩnh vực dịch vụ, việc lập kế hoạch cùng với dự báo nguồn nhân lực là rất quan trọng và điều này thuận lợi cho việc kinh doanh theo mọi cách có thể. Hơn nữa, quy trình tuyển dụng cũng được liên kết với quản lý nguồn nhân lực nơi công ty phát triển quy trình tuyển dụng hiệu quả với sự giúp đỡ của người phù hợp có thể được thuê cho công việc phù hợp.

Ngoài ra, mục đích chính của quản lý nguồn nhân lực là giám sát tất cả các nhiệm vụ đang được thực hiện của nhân viên tại công ty, quản lý nguồn nhân lực phù hợp là chìa khóa thành công của tổ chức, nơi doanh nghiệp có thể dễ dàng đối phó với những thách thức phải đối mặt liên quan đến quản lý lực lượng lao động trong công ty.

- Ngày đăng: 10/02/2019
Chia Sẻ