Giới thiệu về hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs

Giới thiệu về hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs

HRMs là từ viết tắt của Human Resource Management Systems (Hệ thống quản lý nguồn nhân lực). Hệ thống này là sự tổng hợp của nhiều hệ thống và quy trình, nhằm đảm bảo dễ dàng quản lý nguồn lực và dữ liệu của doanh nghiệp.

Ở các doanh nghiệp, hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs được sử dụng phục vụ cho một số chức năng nhân sự cần thiết như lưu trữ hồ sơ nhân viên, quản lý tài sản, tuyển dụng, quản lý lương thưởng phúc lợi và công phép. HRMs tích hợp những hoạt động và quy trình nhân sự cơ bản với sức mạnh của công nghệ thông tin. Từ đó các hệ thống xử lý dữ liệu này đã phát triển thành các gói tiêu chuẩn và phần mềm ERP.

Sử dụng hệ thống quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp

Bộ phận nhân sự sử dụng HRMs để thu thập, lưu trữ, phân tích và điều phối thông tin đến các phòng ban có liên quan trong công ty. Với hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs, công ty có thể cải tiến các quy trình làm việc cũ lỗi thời và có công cụ hỗ trợ ra quyết định chiến lược mạnh mẽ hơn.

hệ thống quản trị nguồn lực hrms
Dùng hệ thống quản trị nguồn lực trong doanh nghiệp.

Sức mạnh của cuộc cách mạng hóa công nghệ đã ảnh hưởng đến mọi ngóc ngách của cuộc sống hiện nay và quản lý nguồn nhân lực là một trong những mặt bị tác động nhiều nhất. Các hệ thống HRMs ban đầu quản lý trong phạm vi hẹp, tính năng nhiệm vụ không da dạng, chỉ tập trung đơn nhiệm.

 Xem thêm: Có nên dùng hệ thống quản lý nhân sự tại trường đại học

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs ngày nay có tính đa nhiệm rất tốt, bao quát hết toàn bộ nhiệm vụ liên quan đến phòng Nhân sự. Khi quy mô công ty càng phát triển, vai trò của HR trở nên đa dạng và phức tạp hơn thì HRMs ra đời và được phát triển để đáp ứng được những nhu cầu này.

Hiệu quả công việc nâng lên với hệ thống quản trị nguồn lực

Bên cạnh đó, HRMs còn giảm bớt khối lượng việc thủ công cần thực hiện trong các hoạt động hành chính của công ty bằng cách tự động hóa điện tử số công việc này. Công ty có thể thuê nhân lực hoặc tự phát triển nội bộ hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs cho riêng mình.

hệ thống quản lý nhân sự
Nâng cao hiệu quả công việc với hệ thống quản lý nguồn lực.

Tuy nhiên, để tối ưu hóa hiệu quả mà hệ thống HRMs mang lại, công ty nên thuê một nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng và phần mềm. Bởi họ có kinh nghiệm, khả năng và cơ sở hạ tầng tốt hơn, đáp ứng được những nhu cầu của công ty, ngoài ra, còn tư vấn để công ty chuẩn hóa hơn các quy trình của mình.

Hệ thống quản lý nhân sự hrms
Sự tối ưu tuyệt vời mà hệ thống quản trị nguồn lực mang lại.

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực HRMs sẽ tối ưu lại quy trình sử dụng nhân lực bất hợp lý của doanh nghiệp, giúp tinh gọn hơn, giảm chi phí và tăng hiệu suất làm việc nội bộ. Hệ thống này rất đa dạng và có thể triển khai dưới nhiều hình thức online, desktop, app,.. và được triển khai theo từng phần hoặc tích hợp tất cả theo quy mô và đặc thù riêng của từng doanh nghiệp.

- Ngày đăng: 29/11/2018
Chia Sẻ