TM – DV – Khó khăn

1. PaperWork quá lớn

2. Tài liệu của chúng tôi,

3. Phần cứng và phần mềm trong phần mềm của bạn

4. Sức mạnh của bạn, trong khi bạn thích

TM – DV – Phương án đề xuất

1.1 Số hóa nghiệp vụ nhân sự bằng hệ thống phần mềm quản trị nhân sự chạy trên nền tảng website/ App mobile

1.2 Tập hợp toàn bộ dữ liệu nhân viên trong hệ thống để quản lý và kiểm soát kho dữ liệu mọi lúc mọi nơi.

1.3 Cần trang bị một hệ thống quản trị nhân sự toàn diện và chuyên sâu nhằm đồng

SX – Khó khăn

1. Tốn nhiều thời gian để kiểm soát ca/kíp, lập lịch, đăng ký tăng ca và sắp xếp một lượng lớn nhân công vào dây chuyền sản xuất

2. Có nhiều loại chính sách công – phép – lương khác biệt cho nhiều đối tượng/vị trí công nhân viên

3. Audit công báo cáo cho khách hàng và cơ quan Nhà nước

4. Gặ

SX – Phương án đề xuất

1.1 Tạo cơ chế duyệt dữ liệu nhiều cấp bằng cách cho nhân viên tự đăng ký hoặc Trưởng bộ phận đăng ký hộ

1.2 Tạo các Rule theo từng đối tượng và xử lý tự động.

1.3 Hỗ trợ người dùng truy vấn nhanh các trường hợp bất thường của dữ liệu công

2.1 Người dùng có thể thiết lập và linh hoạt thay đ

BĐS – Khó khăn

1. Gặp khó khăn khi quản lý hồ sơ nhân viên, lập hợp đồng và làm bảo hiểm bởi tuyển dụng quá nhiều

2. Vì nhân viên kinh doanh của ngành BĐS đi ra ngoài nhiều nên cần giải pháp online cho các vấn đề xin phép, đăng ký,...v..v......

BĐS – Phương án đề xuất

1.1 Tiến hành số hóa hồ sơ ứng viên để dễ dàng tìm kiếm, đồng thời tạo ra các cổng portal tuyển dụng để tự động hóa hồ sơ từ nhiều nguồn như: các trang Website về dịch vụ tuyển dụng, ứng viên import hồ sơ bằng file mềm lên hệ thống

1.2 Chuẩn hóa các nghiệp vụ lập hợp đồng, bảo hiểm bằng phần mềm

Giải pháp thực hiện

Giải pháp thực hiện bds

Phương án đề xuất

Phương án đề xuất bds

Khó khăn

Sản xuất

Sản xuất