Cho phép nhân viên công ty lên lịch làm việc cá nhân, tự động gửi thông báo nhắc việc

Xây dựng lịch làm việc cho các đội, nhóm dự án với thông tin chi tiết dự án và hoạt động cá nhân