Cung cấp các báo cáo quản trị cho cấp lãnh đạo được sử dụng thông qua trình duyệt Web

Hỗ trợ xem mọi lúc mọi nơi trên nhiều thiết bị: máy tính (laptop, PC) hoặc thiết bị di động (smartphone, tablet) chỉ cần kết nối Internet hoặc mạng (WAN, LAN) của công ty