Thiết lập linh hoạt định mức trang thiết bị lao động
Quy trình quản lý trang thiết bị lao động trực tuyến ( từ đề xuất – duyệt – kiểm soát chi phí và chủng loại)

 Thiết lập định mức cấp phát (theo công việc, chức vụ hoặc theo phòng ban).

Quản lý danh mục cấp phát chi tiết theo từng chủng loại (quần/áo/giày/locker,…). Lên kế hoạch dự toán cấp phát, theo công ty hoặc theo từng bộ phận.

 Quản lý cấp phát và thu hồi trang thiết bị được cấp.

 Kiểm soát trang thiết bị lao động có giá trị được cấp phát. Lên kế hoạch thu hồi khi nhân viên nghỉ việc.