Cấu trúc theo mô hình công ty mẹ - con.
Quy trình quản trị nghiệp vụ nhân sự trực tuyến (từ đề xuất - phê duyệt - thực hiện).
Xây dựng kế hoạch nhân sự theo từng đơn vị thành viên và tập đoàn.
Thiết lập thang bảng lương linh hoạt.

 Xây dựng và quản lý cấu trúc tổ chức đơn vị theo mô hình Công ty mẹ – con. Xây dựng và kiểm soát quy trình quản trị nhân sự online, từ đề xuất/phê duyệt/ thực hiện và kiểm soát kết quả (ví dụ  đề xuất điều chuyển bộ phận, đề xuất thay đổi công việc, đề xuất tái ký hợp đồng lao động…)

Xây dựng và quản lý quy trình tiếp nhận nhân viên thử việc.

Quản lý quy trình kiêm nhiệm xuyên các công ty thành viên trong cùng một group. Theo dõi và quản lý chính sách chế độ khi nhân viên thay đổi qua các công ty thành viên trong cùng một group (ví dụ thâm niên làm việc, phép năm, trợ cấp thôi việc,…).

Xây dựng kế hoạch nhân sự và dự toán lương theo phòng ban, vị trí, chức vụ (nhân sự tuyển mới/nhân sự tuyển thay thế/ nhân sự bổ nhiệm/nhân sự điều chuyển,…)

Thiết lập linh hoạt chính sách quản lý chế độ thai sản con nhỏ.

Xây dựng hệ thống thang bảng lương theo đặc thù của từng doanh nghiệp (theo ngạch bậc, theo chức vụ, vị trí công việc, nhóm lương,…)

Xây dựng và quản lý chế độ phúc lợi cho nhân viên (như chính sách nghỉ mát, chính sách bảo hiểm an sinh, chính sách riêng cho chị em phụ nữ,…)

Thống kê và phân tích các khoản chi phí mà Doanh nghiệp đã đầu tư cho chế độ phúc lợi của một nhân viên trong năm.

Quản lý các chính sách riêng cho các đối tượng đặc biệt (như khoán việc, thuê ngoài theo job case, hưu trí…)