BEPHARCO

BEPHARCO

Hơn 1 năm áp dụng phần mềm LemonHR phân hệ Nhân sự Tiền lương, đến nay phần mềm đã rất ổn định, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhân sự của Công ty CP Dược phẩm Bến Tre.

Về phía DigiNet cũng rất cố gắng xây dựng phân hệ Nhân sự Tiền lương phù hợp với đặc thù Công ty và sẵn sàng hỗ trợ khi có phát sinh nhu cầu sử dụng. Công ty CP Dược phẩm Bến Tre rất hài lòng về chất lượng dịch vụ của DigiNet.

Ms Từ Thụy Lan Bình – Phòng Tổ chức Hành chính

- Ngày đăng: 05/10/2018
Chia Sẻ

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ