Nguyên nhân thất bại khi triển khai phần mềm nhân sự

Các dự án triển khai phần mềm nhân sự đôi khi không mang lại hiệu quả như mong đợi. Những vấn đề của doanh nghiệp có thể vẫn chưa được xử lý hay quy trình hành chính không được sắp xếp tự động hợp lý. Vậy những lý do đằng sau sự thất bại của các dự án này là gì? Sau đây chúng tôi sẽ liệt kê một số nguyên nhân phổ biến nhất dẫn đến việc triển khai phần mềm nhân sự thất bại.  READMORE

BĐS – Khó khăn

1. Gặp khó khăn khi quản lý hồ sơ nhân viên, lập hợp đồng và làm bảo hiểm bởi tuyển dụng quá nhiều

2. Vì nhân viên kinh doanh của ngành BĐS đi ra ngoài nhiều nên cần giải pháp online cho các vấn đề xin phép, đăng ký,...v..v......

BĐS – Phương án đề xuất

1.1 Tiến hành số hóa hồ sơ ứng viên để dễ dàng tìm kiếm, đồng thời tạo ra các cổng portal tuyển dụng để tự động hóa hồ sơ từ nhiều nguồn như: các trang Website về dịch vụ tuyển dụng, ứng viên import hồ sơ bằng file mềm lên hệ thống

1.2 Chuẩn hóa các nghiệp vụ lập hợp đồng, bảo hiểm bằng phần mềm

BĐS – Giải pháp thực hiện

Phiên bản Bất động sản

Giải pháp thực hiện

Giải pháp thực hiện bds

Phương án đề xuất

Phương án đề xuất bds

Khó khăn

Khó khăn bds Khó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bdsKhó khăn bd