BĐS – Khó khăn

1. Gặp khó khăn khi quản lý hồ sơ nhân viên, lập hợp đồng và làm bảo hiểm bởi tuyển dụng quá nhiều

2. Vì nhân viên kinh doanh của ngành BĐS đi ra ngoài nhiều nên cần giải pháp online cho các vấn đề xin phép, đăng ký,...v..v......

BĐS – Phương án đề xuất

1.1 Tiến hành số hóa hồ sơ ứng viên để dễ dàng tìm kiếm, đồng thời tạo ra các cổng portal tuyển dụng để tự động hóa hồ sơ từ nhiều nguồn như: các trang Website về dịch vụ tuyển dụng, ứng viên import hồ sơ bằng file mềm lên hệ thống

1.2 Chuẩn hóa các nghiệp vụ lập hợp đồng, bảo hiểm bằng phần mềm

BĐS – Giải pháp thực hiện

Phiên bản Bất động sản

Giải pháp thực hiện

Giải pháp thực hiện bds

Phương án đề xuất

Phương án đề xuất bds

Khó khăn