Friday, 12 Aug 2022

3 Mô Hình Quản Trị Nhân Lực Phổ Biến Người Nhân Sự Nên Biết

3 Mô Hình Quản Trị Nhân Lực Phổ Biến Người Nhân Sự Nên Biết

Các mô hình nhân sự giúp giải thích vai trò của phòng HR trong doanh nghiệp. Bài viết này sẽ giới thiệu 3 mô hình quản trị nhân lực phổ biến nhất. Những mô hình này cho phép giải thích HR là gì, các HR tăng giá trị cho doanh nghiệp và cách doanh nghiệp ảnh hưởng đến HR.

1/ Mô hình nhân quả tiêu chuẩn của HRM

Mô hình nhân quả tiêu chuẩn của HRM là một mô hình nổi tiếng. Mô hình này cho thấy một chuỗi nhân quả bắt đầu bằng chiến lược kinh doanh thông qua các quy trình nhân sự và kết thúc với hiệu suất tài chính được cải thiện.

Do đó, mô hình cho thấy các hoạt động nhân sự phù hợp với chiến lược tổ chức sẽ dẫn đến hiệu quả kinh doanh như thế nào. Theo mô hình này, hoạt động HR sẽ chỉ hiệu quả nếu chiến lược của nó được xây dựng bắt nguồn từ chiến lược tổng thể và phù hợp với chiến lược kinh doanh.

Các công tác nhân sự bao gồm trong chiến lược như tuyển dụng, đào tạo, lương thưởng phúc lợi mang đến sự thay đổi tích cực trong chất lượng nhân viên, và tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng động lực cho nhân viên.

Điều này sẽ trực tiếp dẫn đến kết quả nâng cao hiệu quả tài chính: lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận biên, doanh thu tài chính, ROI.

Thực tế chứng minh, HRM không những tác động đến hiệu quả tài chính mà còn đôi khi bị ảnh hưởng bởi hoạt động kinh doanh. Nếu công ty làm ăn tốt, việc đầu tư vào hoạt động nhân sự sẽ mạnh mẽ hơn dẫn đến kết quả nhân sự tốt hơn. Điều này cho thấy các mối quan hệ trong mô hình không phải lúc nào cũng là đơn hướng.

Tóm lại, mô hình quản trị nhân lực này cho thấy chiến lược nhân sự được hình thành như thế nào và tác động của HR đối với các quy trình nội bộ cũng như kết quả tài chính của doanh nghiệp.

2/ Mô hình Chuỗi giá trị nhân sự

Chuỗi giá trị nhân sự được xây dựng dựa trên công trình nghiên cứu của Paauwe và Richardson (1997). Theo chuỗi giá trị HR, mọi thứ chúng ta làm và đo lường trong HR có thể được chia thành hai loại: hoạt động HRM và kết quả HRM.

Hoạt động HRM là các hoạt động hàng ngày, bao gồm tuyển dụng, bồi thường, đào tạo và lập kế hoạch kế nhiệm. Những hoạt động này thường được bằng các số liệu nhân sự, đánh giá mức độ hiệu quả. Chi phí tuyển dụng càng rẻ và đào tạo càng nhanh thì càng tốt.

Kết quả HRM là mục tiêu mà chúng ta cố gắng đạt được với các hoạt động HRM. Người nhân sự tuyển dụng, đào tạo,…để đạt được những mục tiêu/kết quả nhất định: sự hài lòng của nhân viên, động lực làm việc, giữ chân nhân viên,…

Xem thêm: Cách mạng công nghệ mới thay đổi gì trong quản lý nhân sự

Nếu chúng ta chỉ tập trung vào việc đo lường các hoạt động HRM, chúng ta sẽ tự động tập trung vào việc giảm chi phí (tối đa hóa hiệu quả). Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào kết quả HRM vì điều này giúp điều chỉnh các quy trình để phù hợp với mục tiêu của công ty.

3/ Khung Harvard cho HRM

Khung Harvard là một mô hình nhân sự bao gồm 5 thành phần:

 

  • Mô hình bắt đầu từ bên trái, với sự quan tâm của các bên liên quan, bao gồm cổ đông, quản lý, nhóm nhân viên, chính phủ,…Mối quan tâm này sẽ xác định các chính sách HRM.
  • Song song là các yếu tố tình huống ảnh hưởng đến những lợi ích này. Các yếu tố này bao gồm: đặc điểm lực lượng lao động, công đoàn,…
  • Các yếu tố tình huống và lợi ích của các bên liên quan ảnh hưởng đến chính sách HRM. Chúng bao gồm: hoạt động nhân sự cốt lõi như tuyển dụng, đào tạo và hệ thống khen thưởng
  • Khi được thực hiện tốt, các chính sách HRM dẫn đến kết quả HRM tích cực. Chúng bao gồm: hiệu quả chi phí, giữ chân nhân viên, nâng cao năng lực và năng suất
  • Những kết quả HRM tích cực này có tác động tích cực lâu dài đến cá nhân, tổ chức và xã hội
    Khung Harvard là một mô hình nhân sự có cách tiếp cận toàn diện hơn đối với nhân sự, thể hiện nhiều cấp độ kết quả khác nhau.

Nguồn Internet.

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Quý vị copy nội dung hãy để lại link về bài gốc hoặc ghi rõ nguồn hrmsolutions.vn. Xin cảm ơn!
Copyright © 2022 | hrmsolutions.vn | All Rights Reserved. DMCA.com Protection Status